Grijaći kabeli

Samoregulirajući grijaći kabeli

Samoregulirajući grijaći kabeli se uglavnom upotrebljavaju za otapanje snijega i leda na krovovima i olucima, za zaštitu cijevi od smrzavanja i održavanje temperature tople vode.

Upotreba samoregulirajućih kabela je vrlo fleksibilna jer se kabeli mogu odrezati na točno određenu duljinu koja Vam je potrebna. Samoregulirajući kabeli imaju sposobnost smanjenja ili povećanja snage ovisno o temperaturi okoline. Povećanjem temperature okoline snaga grijaćeg kabela se smanjuje.


DEVIhotwatt™
DEVIhotwatt™

Devi-Hotwatt™ se koristi za održavanje temperature tople vode.

DEVIhotwatt™

DEVIiceguard™
DEVIiceguard™

Devi-Iceguard™  se koristi za otapanje snijega i leda na krovovima, u olucima i cijevima.

DEVIiceguard™

DEVIpipeguard™
DEVIpipeguard™

Devi-Pipeguard™ se koristi za zaštitu od smrzavanja cijevi.

DEVIpipeguard™

DEVIpipeheat™
DEVIpipeheat™

Devi-Pipeheat™ se koristi za unutarnju i vanjsku zaštitu od smrzavanja cijevi. 

DEVIpipeheat™ DHP 10Novosti