Grijaće mrežice

Vanjske grijaće mrežice


Devimat™ DSIA
Devimat™ DSIA

Zaštićena dvožilna grijaća mrežica s dva hladna kraja. Dodatno je armirana  što garantira veću mehaničku otpornost.

DSIA 300Novosti