Termostati

140F1010Devireg™ 130 serija

140F1010

Tehnički podaciNarudžbeni broj 140F1010 
Naziv DEVIreg™ 130  
Opis With Floor sensor 
Podešenje skale 1 - 5  °C
Potrošnja 16 A / 3600  W
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura prostora -10º - 50  °C
Zaštita od smrzavanja 5°C  °C
Ograničenje temperature poda 5º-45°C  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno opterećenje cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP zaštita IP 30 
Prekidač releja 1-pole 
2-polni prekidač No 
Visina 82  mm
Širina 82  mm
Debljina 36  mm