Termostati

140F1070Devireg™ 330

140F1070

Tehnički podaciNarudžbeni broj 140F1070 
Naziv Devireg™ 330 series  
Opis For DINrail mounting 
Podešenje skale -10 - 10  °C
Potrošnja 16 A / 3600  W
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura prostora -10º - 50  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno opterećenje cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP zaštita IP 20 
Prekidač releja 1-pole, change over 
2-polni prekidač No 
Visina 86  mm
Širina 36  mm
Debljina 52  mm