Grijaće mrežice

Devimat DSIA-300Jednožilni grijaći kabel s zaštitnim opletom, dodatno armiran galvaniziranim željeznim žicama, koje garantiraju veću mehaničku otpornost. Posebno primjereni za upotrebu u teškim uvjetima gdje postoji veća mogućnost oštećenja kablova zbog građevinskih dijelova(montaža u armirani beton pričvršćenjem na armirane mreže).
Obilježja:
- Sukladan standardu 60800
- Armirani kabel
- Vatrootporni


Tipična područja primjene:
- isključivo vanjske aplikacije
- zaštita pred snijegom i ledom u ulazima u garaže, pločnika, dovoznih puteva, mostova, utovarnih rampi itd.


Devimat  DSIA-300

Tehnički podaci

Dokumentacija

Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Upute
 
Devimat DSIA
Devimat_DSIA_08098100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VICJB102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/01 2008
 


Uputstva za montažu
 
Devimat upute za instalaciju
devimat DSVF HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VUFTC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009