Devicom™ PC PRODevicom™ PC•PRO je programski alat koji Vam daje mogućnost spajanja Vašeg računala na mrežu termostata.

Devicom™ PC-PRO za PC-nadzor sustava s do 31 Devireg™ 550 jedinicom.
- The Devicom™ PC•PRO paket se sastoji od Devicom™ Interface modula i PC•PRO software-a na CD-u.

Devicom™ PC•PRO LAN za PC-nadzor sustava s više od 930 Devireg™ 550 jedinica
- Devicom™ PC•PRO LAN paket se sastoji od Devicom™ Interface modula, Comport servera i PC•PRO software-a na CD-u.

Devicom™ Gateway interface za sustave pametnih kuća
- Devicom™ Gateway paket se sastoji od Devicom™ Interface modula, Devicom™ Gateway i PC•PRO software-a na CD-u.

Devicom™ PC PRO

Tehnički podaciNarudžbeni brojNaziv

Devicom™ PC-PRO

19150501 Devicom™ PC-PRO LAN
19150505 Devicom™ Gateway


Dokumentacija1 Pronađena literatura: 1 katalog


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017