Pribor

Pribor, Samoregulirajući kabeliRazličit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.

Pribor, Samoregulirajući kabeli

Tehnički podaciNarudžbeni brojNazivOpis

Pribor, Samoregulirajući grijaći kabeli

19805753 Con. kit, cable/box Priključni set kabel/kutija
19805761 Con. kit, cable/cold tail Priključni set kabel/hladni kraj
19805779 Con. kit, cable/cable Priključni set kabel/kabel
19808360 Connecto B-A Connection Spoj sa hladnim krajem
19808361 Connecto B-C Heating tape connection spoj 2 kabela
19808362 Connecto B-E End termination 1 hladni kraj
19808363 Connecto B-S Connection termination 1 hladni kraj + 1 završni
19808364 Connecto B-T Y-junction + end termination 3 sr. kabela + 1 završni
19808365 Connecto B-TE2 Y-junction+2 end terminat 2 sr. kabela + 2 završna
19808366 Connecto B-TE3 Y-junction+3 end terminat 3 sr. kabela + 3 završna
19808367 Connecto B-X X-junction + 2 end terminat 4 sr. kabela + 2 završna


Dokumentacija

Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Priručnik
 
DEVI Installation Accessories
Installation_Accessories_X011605_VGDSA202.pdf (11,0 Mb), Literatura broj: VGDSA202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/04 2013
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DS - DEVI EasyConnect
DS - DEVI EasyConnect_VDJZF302.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDJZF302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DS - DEVIconnecto
DS - DEVIconnecto_VDJZG302.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJZG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014